2000m2 đất lúa mặt tiền 1 xẹt nhựa 839 đức huệ, 900tr , đường ô Tô

45
2 công đất lúa đức huệ, nhựa 839 1 xẹt rớt 80m, ô tô đáp đất.

_ 40×50 Lên thổ cắt nền vi vu chi 900tr . 1 xet nhựa lớn 839 . Đường vô ô tô.

_ vi trí và đúng là ngã 3 839 giao 816 . Cách nga 3 ,, 300m.

_ tương lai 839 thành quốc lộ N1.

_ Cam kết đúng giá, diện tích chuẩn, hình thật 100%.

_tiếp người thiện chí. Miễn tiếp co lai.

. Nhà đất Kiến Vương, chuyên đất đức huệ.

D/c 34 ấp 4 , mỹ thạnh đông, đức huệ.

Mặt tiền 839 chợ ấp 4