2,2tr/mv đất thổ cư. Tân Trụ có đâu rẻ hơn mua lại luôn

25
Mua 3 năm rồi giờ mới bán cho con đi học

Cô Hoa nhờ bán miếng 300mv thổ cư hết đất

đường thực tế 2m.Bình Trinh Đông – Tân Trụ