40m Mặt tiền N2 có 3500 thổ , giá 3 tỷ

59
3,5cong có 2,1cong thổ chiếm 40m mặt tiền N2 hướng về đồng tháp, xã Tân Ninh Tân thạnh, bán gấp giá 3ty200