90m MT QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m

105
MT 90m giáp QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m về hướng Mỹ AN

Mặt bên hông tiếp giáp kênh 500, rộng lớn

Mặt sau tiếp giáp kênh nhỏ.

Sổ hồng chính chủ

Giá 6,1 tỷ

90m MT QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m90m MT QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m90m MT QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m90m MT QLN2, cách mũi tàu QL62-N2 khoảng 300m