Bán 1 hecta sầu riêng 2 năm tuổi

11
Bán 10.300m2 đang trồng sầu riêng

Giá bán 3.5 tỷ

Còn 2 năm nữa ra trái chiến

Chỉ bán cho ngưòi có tâm làm vườn và chăm sóc cây vì là tâm huyết vợ chồng tôi

1 hecta sầu riêng mỗi năm cho thu hoạch khoản 500t đến 700t/ vụ

0932641199 anh Minh cho hoa hồng 1% cho người giới thiệu