Bán 10.000m2 đường xe hơi. Cách Saigon 2 tiếng lái xe

29
Tìm hàng xóm hoặc hợp tác Kd du lịch . Mình có miếng 25.000m2 Mình muốn bán 1 phần 10.000m2 giữ lại 15.000m2 để làm farm tại Xã Thạnh An, Thạnh Hóa. Long An.

Đường bê tông xe hơi tới đất đang quy hoạch lên đường nhựa. Điện 3 pha. Hoặc hợp tác Kd du lịch với mình

Giá 2tỷ /10.000m2.

Có thể chia lẻ bán với điều kiện tìm được đủ số người chia nhau 10.000m2

Hoặc ai hợp tác với mình xây dựng Kd du lịch, dịch nào rồi cũng sẽ hết thôi chờ hết dịch hoạt động lại. Bên mình chuyên khách quốc tế. Hiện thất nghiệp hơn 1 năm nay. Giờ là lúc cần xây dựng farm để chuẩn bị Kinh doanh