Bán 7.5ha mặt tiền DT323 Bình Hòa Nam Đức Hòa Long An

64
Bán 7.5ha mặt tiền DT323 Bình Hòa Nam Đức Hòa Long An. Tiện là nhà xưởng. Có hoa hồng môi giới. LH a Mẫn 0982242800. Vik trí:

10°47'43.9"N 106°17'39.6"E

Mekong River Delta

https://goo.gl/maps/N9owyWYnzH5sywzQ8