Bán Đất nền Đức Hòa, Long An: 7×20=600tr; 10×20=800tr; Đất vườn lúa…

111
Bán Đất nền Đức Hòa, Long An: 7×20=600tr; 10×20=800tr; 12×43=600tr; 12×40=500tr; 5×30=450tr; 5×40=550tr; 10×40=950tr; 10×40=700tr; 12×70=900tr; 10×70=900tr.

– Đất vườn lúa 1000m2=400tr; 2.000m2=900tr, đủ loại lớn nhỏ làm trang trại.

Liên hệ: 0947035377, 0945837053 -A.Hùng.

Bán Đất nền Đức Hòa, Long An: 7x20=600tr; 10x20=800tr; Đất vườn lúa...