Bán đất thị trấn Đức Huệ gần khu quân đội Đức Huệ gần đường 839

26
Bán đất thị trấn tiền 45 hậu 42 có đổ một nền 10 x40 tiện làm nhà ở hoặc nhà nuôi yến hoặc làm vườn đều được