Bán đất trông cây lâu năm (trồng cây chanh)

24
Đất trồng chanh, có một bên giáp kênh , một bên giáp lộ đá xanh ̣. có đê phòng lũ vững chắc