Bán mảnh vườn thanhlong3 năm tuổi dg oto cách Happyland 6km

65
A chủ bán miếng vườn đang trồng thanh long ruột đỏ 3 năm

tuổi đang thu hoạch .

dt 500m2 -12×40 .. tiện nhà vườn chăn nuôi đất ở ấp 4 bình đức dg oto đá xanh tới chỗ cách lộ nhựa 816 600m, Happyland Quốc

lộ 1A 7km.. đất trồng cây ngừoi Saigon đưng tên dễ dàng.. shr khi công chứng

Bán mảnh vườn thanhlong3 năm tuổi dg oto cách Happyland 6km