Cần mua đất hoặc nhà xưởng tại KCN tỉnh Long An

451
Cần mua đất hoặc nhà xưởng tại KCN tỉnh Long An. Diện tích 5000-7000 m2. Giấy tờ hợp lệ. Liên hệ 0903811332

Cần mua đất hoặc nhà xưởng tại KCN tỉnh Long An