Chinh chu can ban về quê do lớn tuổi

29
Xa tân Tây thanh hoa Long an ,dien tích 10245,60m,gan ubnd xa,khu thích hop xay kho xuong kinh doanh san xuất,do lớn tuoi không tiện đi lại xa nên bán .anh chi e co nhu cau mua thật sự hãy lien hệ biet thêm thông tin .xin cam on