Chính chủ cần bán về quê xây nhà ờ

43
Đat gan Huong lo 62.gan cho ,ubnd ,khu dan cư hien hữu ,khu vực đuợc khuyến khích lam cty xi nghiệp ,dien tích đat lon thích hop xây kho xuong hoặc lam trang trai ,anh chi e co nhu cau mua lien he,thật su mua hay goi vi nha xa đat nen can ban gap ,