Chính chủ do lớn tuổi cần bán để về quê

30
Miếng đất nông nghiệp ,dien tích 10245,60m duong vào đat bêtong 5m ,cách ubnd xa tân tay va duong lon khoang 2,5km,khu thích hop xay dung kho xuong ,lam trang trai chan nuôi hoặc trong trot