Chuyển nhượng Dự án Dân cư tại Đức Hòa – Long An

53
Công ty cần chuyển nhượng Dự án Khu Dân Cư tại Mỹ Hạnh Nam – Đức Hòa – Long An.

1. Vị trí Dự án: Thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Long An

2. Quy hoạch Dự án:

– Tổng quy hoạch quy hoạch: 44.322m2 (4.43 ha)

– Quy hoạch gồm: Nhà liên kế – Biệt thự , Shop house, Thương mại – Dịch vụ …

3. Pháp lý – hiện trạng Dự án:

– Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch sử dụng đất ở 49.8%

– Quỹ đất sạch 100% (44.322m2)

– Hiện trạng Dự án: Đã san lấp 100% và hoàn thiện cơ sở vật chất trên 80% (các hạng mục đấu nối, cấp điện nước đã vào đến Dự án)

4. Hình thức:

– Chuyển nhượng 100% Cổ phần hiện trạng Dự án giá 380 tỷ (đã gồm tiền sử dụng đất), còn room deal.

– Người đầu tư thiện chí gửi hồ sơ năng lực kèm thư quan tâm; Công ty sẽ mời làm việc trực tiếp.