Đất 2 mặt tiền 4 công rưỡi gần cống bà thơm

18
Ấp 7 xã hiệp thạnh, châu thành

Gần cống bà thơm, quẹo xuống đường ấp 7 tầm 500m

Kì sơn qua tầm 3 4km.

ngay sân vận động tầm vu vào 1,5km

Có thương lượng