Đất đẹp, vừa có SỔ HỒNG, 360-390tr(100%)

46
Đường xe hơi,

hai mặt tiền kênh thông thoáng

điện nội khu, điện giao thông

cống thoát nước đặt sẵn

vừa có sổ hồng

360-390tr