Đất lúa 2000 mv có 300 thổ đường nguyễn văn vịnh

11
Lúa cho chuyển thổ .1700mv lúa, 300thổ. tc có 2000mv bán hết 2,8ty

ngan 25dài 80m

lh xem đất thương lượng chính chủ