Đất lúa 2000 mv có 300 thổ đường nguyễn văn vịnh

6
Lúa cho chuyển thổ .1700mv lúa, 300thổ. tc có 2000mv bán hết 2,8ty

ngan 25dài 80m

lh xem đất thương lượng chính chủ