Đất lúa giá rẻ đức huệ, 5400m2 giá 920tr, sát nhựa, 2km thi trấn

50
Đất lúa giá rẻ,ô tô đáp đất,

5400m2 có vườn chanh đang tuổi ăn

Sát nhựa 839..cách thị trấn chỉ 2km

Vị trí đep giá rẻ có vườn chanh sẵn.