Đất Mặt tiền đường Đỗ Tường Phong

58
Cần Bán đất mặt tiền đường Đỗ Tường Phong, thị trấn tầm vu, gần cây xăng Vân Hồng Phát, trường Nguyễn Thông.