Đất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300m

134
Đất mặt tiền đường 818 Cách ngã 5 Bình Thành 300m. Đã san lắp mặt bằng có đê bao.

Ngang 39m

Dài 90m

Giá 135tr/m ngang

Đất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300mĐất mặt tiền 818, Cách ngã 5 Bình Thành 300m