Đất măt tiền 8m thông kinh hâu

34
Nhà đất cặp quốc lộ 62 gần cầu 7m

Đã làm nền phía trước khoảng 1 nữa tông dien tích

Đất thông kinh hậu

Diện tích đất không tranh chấp

Đã có sổ chính chủ

Sang tên trong tháng thủ tục dơn giản

Cần bán cho người muốn mua!!! ( chính chủ không trung gian)