Đất mẫu lúa huyện đức huệ, xã bình hòa bắc

129
Đất lúa huyện đức huệ, xã bình hòa bắc

Đất bằng phẳng, rất đẹp

Đường nước thuận tiện tưới tiêu

Nằm trên dự án đường lớn, đầu tư đón đầu

Xe đi tới đất

Đất mẫu lúa huyện đức huệ, xã bình hòa bắc