Đất Nền Trung Tâm Hành Chính Mới Huyện Thủ Thừa Long An

9
Thường đầu tư bất động sản khách hàng sẽ nhắm tới những nới từng và đang phát triển các hạng mục như Hậ Tầng Khu Công Nghiệp & Đô Thị

Long An nói chung và Thị Trường Thủ Thừa nói riêng đang thay đổi bộ mặt một cách nhanh chóng như

- Mở Rộng Tuyến Đường 818 , QL1A N2 Và Cao Tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương

- Xây Dựng KCN Việt Phát 1800 Ha , KCN Thủ Thừa 188 Ha

- Khởi Công Khu Hành Chính 6ha

- 1 nơi hội tụ đủ các yếu tố tang trưởng bất động sản

- Garden Riverside cơ hội đầu tư cho tất cả các người đầu tư thông minh

- LH 0862 913 034 Nguyễn Nghĩa