Đất ruộng hai mặt tiền đường và sông lớn

20
Đất ruộng cách lộ n2 50m đường xe tải vào đến nơi phía trước có sông lớn rất tiện cho việc làm nông