Đất thổ ấp 6 – Xã Phước Đông – Cần Đước

31
Đất thổ mt đường giao thông nông thôn, thuộc ấp 6, Phước đông, Cần Đước

Diện tích 126m2 (5m x 25m)

Khu nhà đông, cách kcn Phước Đông khoảng 1,2km

Giá 550tr TL