Đất trồng lúa. DT: 8.033m2, xã Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng

2
Đất nông nghiệp trồng lúa thuộc ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An. Cách Thị trấn Vĩnh Hưng 5km. Đất trồng lúa 1 năm được 02 vụ, mỗi vụ 7 tấn lúa, đây là tài sản tạo ra thu nhập hàng năm. Khu vực nhiều phù sa, sản lượng lúa cao. Chính chủ.

Lưu ý: đất trồng lúa có lối đi bằng đường bờ ruộng.