Dịch covid cần bán mảnh đất để lấy tiền trả lương

30
Tôi có miếng đất nằm ngay trung tâm thị trấn bến lức muốn bán, lấy tiền trả lương nhân viên do dịch covid nên công ty tôi đóng cửa, làm ăn thất thoát, nay anh chị có thiện chí mua thì tôi sẵn sàng bớt chụt lộc cho nhanh chóng thủ tục, diện tích bề ngang 5 , bề dài 17, sổ tôi đang đứng, cần thiết cứ gọi trực tiếp rồi qua xem sổ, giá là 620 triệu đồng. cảm ơn anh chị đọc tin