Hàng Đầu Tư F0 lướt sóng 2 thángNền san lắp Đường TRẦN VĂN RỈ Đan 4m

32
Hàng Đầu Tư F0 lướt sóng 2 tháng

Nền san lắp Đường TRẦN VĂN RỈ Đan 4m dân cư đông .Đường Thông, Cách 832 khoảng 900m Cách Cao Thị Mai 300m, bán kính 500m uỷ ban, trường học

Ngang 5,15x 25=475tr (Còn 3 Nền )

Liên hệ:0333111378 thành