Long An kỷ luật 5 cán bộ, lãnh đạo để xảy ra sai phạm đất đai

246
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa kết luận kiểm tra và xem xét kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan ở huyện Đức Huệ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa kết luận về những khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Thường vụ huyện ủy Đức Huệ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xem xét kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan.

Nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Đức Huệ để xảy ra sai phạm liên quan đến đất đai, xây dựng bị kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra phát hiện có 6 cá nhân bị nhiều khuyết điểm, vi phạm liên quan công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và sử dụng đất công tại khu A, khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ.

Theo kết luận, ông Nguyễn Văn Giám, nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện ủy thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, có biểu hiện bao che để cho Công ty Cổ phần đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh triển khai trồng chuối trên đất công từ tháng 5/2017 đến thời điểm 30/4/2019 (thời điểm kiểm tra); Ông Nguyễn Văn Hy với vai trò là Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên mà không cương quyết trong việc xử lý vi phạm, mặc nhiên cho Công ty Cổ phần đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh triển khai trồng chuối. Hành vi trên của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Đức Huệ là trái với quy định của pháp luật đất đai.

Kết luận cũng nêu rõ một số sai phạm của những cá nhân khác, như: ông Phạm Văn Liên với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế nhưng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên và không cương quyết trong việc xử lý vi phạm.

Ông Lê Công Lợi với vai trò là huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng nhưng chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng; buông lỏng công tác hậu kiểm tra, thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm, tham mưu đề xuất chưa kịp thời, chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Ông Võ Văn Châu, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường không hoàn thành trách nhiệm được phân công để xảy ra nhiều vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Buông lỏng công tác hậu kiểm tra, thiếu cương quyết trong việc xử lý vi phạm, tham mưu đề xuất chưa kịp thời, chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Sau khi có kết luận kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã quyết định kỷ luật theo thẩm quyền đối với 5 cá nhân. Cụ thể, kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Giám, ông Võ Văn Hy. Các cá nhân khác như: ông Phạm Văn Liên, ông Lê Công Lợi, ông Võ Văn Châu bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Riêng trường hợp của ông Phạm Văn Trấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Đức Huệ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền khi để xảy ra những vi phạm nêu trên.