Thanh lý 35 khu đất đức huệ long an

21
Thanh lý gấp 35 lô đất nền thổ cư 100%.

Mỹ Thạnh Tây – Đức Huệ – Long An.

1/ DTKV 800m2 giá 1tỷ7.

2/ DTKV 902m2 giá 1tỷ543.

3/ DTKV 1000m2 giá 1tỷ5.

4/ DTKV 1500m2 giá 2tỷ4.

5/ DTKV 1555m2 giá 2tỷ277.

6/ DTKV 1607m2 giá 2tỷ671.

7/ DTKV 1703 m2 giá 2tỷ824.

8/DTKV 1896 m2 giá 3tỷ512.

9/ DTKV 2000m2 giá 3tỷ9.

10/ DTKV 2074m2 giá 3tỷ833.

11/ DTKV 3000m2 giá 3tỷ500.

12/ DTKV 3073m2 giá 4tỷ555.

13/ DTKV 3244m2 giá 5tỷ939.

14/ DTKV 4760m2 giá 7tỷ240.

15/ DTKV 18.476 m2 giá 34tỷ256.

16/ DTKV 3000m2 giá 4tỷ900.

17/ DTKV 909m2 giá 1tỷ463.

18/ DTKV 1296m2 giá 2tỷ108.

19/ DTKV 1831m2 giá 2tỷ846.

20/ DTKV 2000m2 giá 3tỷ500 triệu.

Công chứng ngay, sổ riêng từng lô.

Liên hệ chi tiết 0902.70.90.90 anh TRI